Hoppa till huvudinnehåll

Cancer och cellgiftsbehandling

De senaste 20 åren har det skett betydande framsteg inom behandling av cancer. Användningen av cellgifter ökar successivt och specialisterna är eniga om att cellgifter kommer att ingå i behandlingen även i fortsättningen. I takt med att användningen av cellgifter ökar, har även komplikationerna ökat.

Cellgifter kan till exempel ge permanenta nervskador, bland annat Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy (CIPN). Detta gäller särskilt vid kolorektal-, bröst- och lungcancer. I Nordvästeuropa beräknas cellgifter orsaka ca 66 000 fall av CIPN varje år och bröstcancerpatienterna står för den högsta andelen. Enligt en amerikansk studie var behandlingskostnaden för en CIPN-biverkning mellan 90 och 9000 USD beroende på svårighetsgrad, vårdgivare och land (1). 

Klinisk nytta – onkologi

Inom cancerbehandling är VibroSense Meter II (VSM II) avsedd för kliniker för specialistvård och forskare som arbetar med behandling eller diagnostik av cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) i händer och fötter. Den kliniska nyttan med VSM II är att hjälpa läkare och patienter att anpassa behandlingen så att graden av CIPN kan minimeras.

Produktmålprofilen för cellgiftsbehandling definieras enligt:

Målgrupper

Klinisk målsättning

Klinisk användning

Läkare ock sköterskor som behandlar cancerpatienter med cellgifter där risk för nervskador föreligger

Undersökning av fot och/eller hand före och efter varje cellgiftsbehandling

PCM: Personalized Cancer Medicine 
CIPN: Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy