Hoppa till huvudinnehåll

Diabetes

År 2018 fanns det enligt International Diabetes Federations (IDF:s) uppskattning ca 425 miljoner människor i världen som led av diabetes. Diabetes definieras som kroniskt förhöjt blodsocker på grund av nedsatt insulinproduktion i förhållande till behovet eller försämrad insulineffekt på målorganen. Det kan också vara en kombination av dessa. Diabetes diagnostiseras med hjälp av fasteblodsocker, HbA1c (långtidsblodsocker), eller med sockerbelastning. 

Medicinsk bakgrund till diabetes 

Sjukdomen brukar delas in i två grupper: typ I och typ II. På senare år har det upptäckts flera undergrupper, men gemensamt är ett förhöjt blodsocker antingen på grund av (absolut eller relativ) brist på insulin eller otillräcklig effekt av insulin, så kallad insulinresistens.

Komplikationer vid diabetes

Förhöjda blodsockervärden kan ge bestående skador på kroppens organ. En risk är att kroppens blodkärl förkalkas, vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. En annan vanlig komplikation är nervskador (neuropati) som kan drabba olika delar av nervsystemet. Neuropati i fötter och händer leder till försämrad känsel, vilket ökar risken för kroniska sårbildningar (fotsår) och även en speciell typ av smärta. Diabetesneuropati ger också sämre balans och försämrar förmågan att läka eventuella sår.

Stora samhällskostnader 

Utöver patienternas försämrade livskvalitet, leder diabetes också till stora kostnader för samhället. Behandling av diabeteskomplikationer, framför allt fotsår, är mycket kostnadskrävande, särskilt med tanke på sjukdomens stora utbredning och snabba tillväxttakt. Amputationer orsakar långa vårdtider, rehabilitering, ökat behov av omvårdnad och hemhjälp samt produktionsbortfall. 

Fotsår och amputation

Nervskador orsakade av diabetes brukar först uppstå i fötterna vilket bland annat medför att man får nedsatt känsel i fotsulan. Skadan kommer smygande och när skadorna väl har etablerats kan man inte längre få tillbaka känseln. Försämrad känsel leder till kraftigt ökad risk för fotsår. 

Vid långt gångna fotsår är det vanligt att hela, eller delar av, foten måste amputeras. En mycket stor del av världens alla fotamputationer görs på patienter med diabetes.   

Behov av regelbunden undersökning

För att upptäcka neuropati bör fötterna undersökas av läkare eller diabetessköterska minst en gång om året. Vid undersökningen testar man bland annat fotens förmåga att känna vibrationer och tryck. Patienter med diabetisk nervskada kan få olika hjälpmedel, till exempel speciella skor och fotinlägg. De kan även erbjudas medicinsk fotvård.

Klinisk nytta – diabetes

VibroSense Meter II (VSM II) är avsedd för kliniker inom primär- och specialistvård och forskare som arbetar med behandling, diagnostik eller rehabilitering av perifer neuropati i framför allt fötter.

Den kliniska nyttan med VSM II är att hjälpa läkare och patienter att hitta tidiga – positiva eller negativa – förändringar i neurologisk känselstatus i fötterna.

VibroSense Meter II - Diabetesfoten

Ladda ner broschyren VibroSense Meter II Diabetesfoten

Produktmålprofilen inom diabetes definieras enligt:

Patientmålgrupper

Klinisk målsättning

Klinisk användning

Barn och ungdomar med DMT1* 
(Specialistvård)

Undersökning av foten med VSM II 1 gång/6 månad

Vuxna med DMT1*
(Specialistvård)

Undersökning av foten med VSM II 1 gång/år

Vuxna med DMT2*
(Primärvård)

Undersökning av foten med VSM II 1 gång/år

* DMT1;2: Diabetes Mellitus 1;2
** DPN: Diabetes Perifer Neuropati