Hoppa till huvudinnehåll

Webpresentation med kommentarer till utfall i Företrädesemission 2024

Fredagen den 17 maj, kl. 10:30 – 11:00 hölls en webbsänd presentation av Bolagets VD Hans Wallin med kommentarer till den nyligen avslutade nyemission som VibroSense genomfört, samt en uppdatering av Bolagets planer för den närmaste framtiden. I samband presentationen gavs möjlighet att ställa frågor.

Presentation kan ses på följande länk Webpresentation


Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”


Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.